(+84) 0283 8115290

Thư viện Cad/Cam

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Động cơ Wankel

Designed by YASH DARJI

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Hộp số

Design by Simon M

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

bộ vi sai Torsen

Designed by Wodziński Krzysztof

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Máy làm khẩu trang N95

Designed by YAFES ALEMİN

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

CR-10S Pro Aluminum Parts

Designed by Nguyen Nhu Tuan

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Creality CR-10S Pro Basic Frame

Designed by Nguyen Nhu Tuan

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

V8 Engine Block With Assembly

Designed by YASH DARJI

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Mod Parts Print for CR-10S DIY

Designed by Nguyen Nhu Tuan

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Comau agv AGILE1500

Designed by song

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Hinge

Designed by Zeki Baran

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Independent Suspension

Designed by Salim L. Tawk

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Drone

Designed by Mohamed Elshreif

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Chain transmission prototipe.

Designed by Citizen Rus

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Poliwag Pokémon

Designed by Sérgio Gomes

Data Design cung cấp và phân phối các phần mềm bản quyền CAD/CAM chính hãng, các thiết bị Scan và máy in 3D

Exhaust Elbow

Designed by Amol Sobane