(+84) 0283 8115290

Chi Tiết Sản Phẩm

MoI3D for Students

1.980.000đ

Mô tả

Đây là giấy phép Academic duy nhất mà sinh viên và giáo viên có thể mua được. Giấy phép này có thể áp dụng cho 30 học sinh. Code-Liense sẽ được công bố, học sinh có thể sử dụng ở nhà bằng cách tự cài đặt vào máy tính cá nhân. Xin hãy lưu ý trước rằng phiên bản này được sử dụng online.

 

Giấy phép đơn (1 giấy phép) - 1.935.000 Đ (không bao gồm thuế)

-Hình thức cung cấp: Phiên bản được tải xuống

-License: 1 giấy phép

-Hình thức oạt động: Chỉ hoạt động trực tuyến.
 

5.0 stars, based on 136 reviews