(+84) 0283 8115290

Chi Tiết Sản Phẩm

Maintenance for Visual CAD/CAM Xpress

4.312.000đ

Mô tả

Visual CAD / CAM Xpress là một mô-đun CAM đơn giản là một tiện ích bổ sung cho phiên bản Visual CAD miễn phí. Mô-đun đầu vào của sinh viên / sở thích được trang bị một đường quét thô và hoàn thiện để cắt nhẹ gỗ, bọt, sáp, v.v.

5.0 stars, based on 136 reviews

Sản Phẩm Có Liên Quan