(+84) 0283 8115290

Chi Tiết Sản Phẩm

Autodesk Netfabb

Liên Hệ

Mô tả

Netfabb là phần mềm mới và toàn diện, giúp chuẩn bị dữ liệu trước khi in 3D hoặc sản xuất đắp lớp (AM). Netfabb giúp chuẩn bị, kiểm tra nhanh và tối ưu hóa thiết kế của bạn bằng những công cụ linh hoạt để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Mô hình hóa các công đoạn sản xuất đắp lớp (AM) kim loại cho phép người dung sản xuất thử trước khi đưa vào sản xuất chính thức. Giúp tiết kiệm thời gian và phát hiện các sai sót trước khi đưa vào sản xuất.

5.0 stars, based on 136 reviews

Sản Phẩm Có Liên Quan