(+84) 0283 8115290

Chi Tiết Sản Phẩm

AlibreDesign Self-Learning Kit

3.850.000đ

Mô tả

Self-Learning Kit dành cho người bắt đầu sử dụng AlibreDesign.

Nội dung bộ PDF 250 trang bao gồm các thao tác từ cơ bản đến các công việc phức tạp như: mô hình hóa bộ phận, Assembly Design, tạo bản vẽ 2D,...

 

Các nội dung chính:

Chương 1 : Nhập môn

Chương 2 : Phần cơ bản

Chương 3 : Chức năng của câu lệnh

Chương 4 : Tạo mẫu

Chương 5 : Ứng dụng tạo mô hình

          5.1 Tạo đèn bàn

          5.2 Tạo Siphon Coffee

          5.3 Tạo máy cắt

Chương 6 : Tạo bản vẽ 2D

          6.1 Tạo chế độ xem chuẩn.

          6.2 Tạo bản vẽ chi tiết

          6.3 Tạo mặt cắt

          6.4 Các chức năng khác

          6.5 Tạo bản vẽ phụ tùng

Chương 7: Xuất ra PDF

Chương 8 : Bài tập

5.0 stars, based on 136 reviews